Συνέντευξη Τύπου Επιτροπής Αλήθειας Δημοσίου Χρέους – 25.09.2015

Συνέντευξη Τύπου Επιτροπής Αλήθειας Δημοσίου Χρέους – 25.09.2015
(Μέρος πρώτο)

(Μέρος δεύτερο)